Evdermia Nederland

Privacybeleid

1. INLEIDING

Dit is het Privacybeleid van Evdermia Nederland (Korte Lijnbaanssteeg 1- kantoornummer:421, 1012 SL, Amsterdam, Nederland) (hierna: "Evdermia", "wij" of "ons"). De juiste omgang met persoonsgegevens is voor ons van groot belang. Wij besteden dan ook grote zorgvuldigheid aan de verwerking en bescherming van uw persoonsgegevens. Dit gebeurt in overeenstemming met de bepalingen die zijn vastgelegd in de toepasselijke privacywetgeving (waaronder de Algemene Verordening Gegevensbescherming).

Om uw privacy zoveel mogelijk te waarborgen, houden wij ons aan de volgende kernwaarden:

Informatie: Wij willen u informeren over waarom en hoe wij uw persoonsgegevens gebruiken. Dit wordt beschreven in dit Privacybeleid.

Beperkte verzameling: We doen er alles aan om de informatie die we verzamelen en gebruiken te beperken tot alleen datgene wat nodig is voor de verkoop van onze Producten en/of het leveren van onze Diensten (zoals hieronder gedefinieerd).

Beveiliging: Wij nemen passende maatregelen om uw persoonsgegevens te beveiligen en eisen dit van de partijen die uw gegevens namens ons gebruiken. Evdermia test proactief op continue basis haar websites en apps door middel van een geautomatiseerde security scan.

Rechten van individuen: Wij respecteren uw rechten onder de toepasselijke privacywetgeving (inclusief het recht op toegang, correctie of verwijdering van uw persoonlijke gegevens in overeenstemming met dergelijke wetten).

Dit privacybeleid beschrijft hoe we deze kernwaarden implementeren en hoe we uw recht op privacy respecteren en beschermen. We raden u ten zeerste aan om deze verklaring zorgvuldig te lezen, omdat deze de basis uiteenzet waarop we uw persoonlijke gegevens gebruiken wanneer u onze producten online of via andere verkooppunten van Evdermias ('Producten') koopt, onze websites bezoekt, met ons communiceert of anderszins onze diensten en applicaties gebruikt (gezamenlijk aangeduid als: 'Diensten').

2. PERSOONSGEGEVENS DIE WE VERZAMELEN EN GEBRUIKEN

De persoonsgegevens die wij over u verzamelen wanneer u onze Producten koopt of onze Diensten gebruikt, omvatten het volgende (hierna gezamenlijk aangeduid als: "Persoonsgegevens"):
Uw contactgegevens. Uw naam, postadres en andere contactgegevens, zoals uw telefoonnummer en e-mailadres, en alle andere contactgegevens die u ons verstrekt (inclusief afleveradres wanneer u onze Producten online koopt).

Uw elektronische identificatiegegevens en andere informatie die we automatisch verzamelen bij het gebruik van onze online Diensten. Bij het bezoeken van onze websites of apps, interfereren (openen, klikken, lezen, cursor- beweging etc.) met onze nieuwsbrief of geconfronteerd worden met online marketingadvertenties van Evdermia, verzamelen wij automatisch gegevens via uw browser of apparaat, door gebruik te maken van cookies en andere technologieën om bezoekers op de website te volgen (inclusief webanalyse), zoals uw IP-adres, MAC-adres, uw surfgedrag, de producten en diensten die u leuk vindt en de inhoud van uw verlaten winkelmandje. Raadpleeg ons Cookiebeleid voor meer informatie.

Uw accountgegevens. Om uw account bij Evdermia te voltooien, gebruiken we uw naam, geslacht, e-mailadres, geboortedatum en andere informatie die u vrijwillig aan ons verstrekt, zoals uw telefoonnummer, favoriete Evdermia-collectie, aanvullende interesses en favoriete categorieën of persoonlijk productadvies (zoals maar niet beperkt tot soul-wear, huidverzorging, make-up en haarverzorging).

Uw aankopen online. Om uw online aankopen via de officiële Evdermia webshop of via andere officiële social media-kanalen van Evdermia te voltooien, gebruiken wij uw naam, geslacht, e-mailadres, telefoonnummer (als u dit vrijwillig aan ons verstrekt), leveringsmethode en afleveradres en alle relevante informatie met betrekking tot uw aankopen, zoals het bedrag en de datum van uw aankopen, de Producten of Dienst(en) die u koopt, het apparaat waarmee u uw aankopen doet, betaalmethode, betalingsstatus, bankrekeninggegevens, (werknemers)korting (indien van toepassing), gebruikte vouchercode (indien van toepassing), geschenk bij aankopen (indien van toepassing) en optionele aanvullende persoonlijke kaart- of graveergegevens. Om u betaalmethoden van derden aan te bieden, kunnen we uw persoonlijke gegevens in de vorm van contact- en bestelgegevens doorgeven aan genoemde derden tijdens het afrekenproces, zodat zij kunnen beoordelen of u in aanmerking komt voor hun betaalmethoden en om die betaalmethoden voor u aan te passen. Uw overgedragen persoonsgegevens worden verwerkt in overeenstemming met de privacyverklaring van de derde partij. Zie deze pagina voor onze betalingspartners.

De persoonsgegevens die u met ons deelt tijdens het personalisatieproces wanneer u een gepersonaliseerd Evdermia-product koopt. Als u Evdermia-producten via ons personaliseert, gebruiken wij uw gepersonaliseerde gegevens (bijv. de naam die u op de Evlemia-producten wilt plaatsen) om uw verzoek te kunnen behandelen en u onze Diensten te kunnen leveren. Indien beschikbaar kan Evdermia ook de mogelijkheid bieden om uw Evdermia Online Gift Card te personaliseren via de Evdermia website, (zoals, maar niet beperkt tot, personalisatie door middel van het uploaden en gebruiken van een foto, video, GIF of ander bestand (hierna: 'Beeldmateriaal'). Evdermia werkt samen met derden om u een dergelijke service te bieden, die derden namens ons werken, zoals u verder kunt lezen in dit Evdermia Privacybeleid. Evdermia werkt samen met derden om u een dergelijke service te bieden, die derden namens ons werken, zoals u verder kunt lezen in dit Evdermia Privacybeleid.

Uw persoonsgegevens bij het abonneren op onze nieuwsbrief. Om u te kunnen voorzien van de nieuwsbrief van Evdermia met inspirerende en commerciële inhoud, gebruiken wij uw e-mailadres en aanvullende informatie als u deze aan uw profiel toevoegt, zoals naam en geboortedatum. Evdermia verstuurt ook gepersonaliseerde nieuwsbrieven, op basis van uw persoonlijke voorkeuren.

Uw communicatiegegevens. Alle gegevens die door u worden gedeeld wanneer u met ons communiceert via e-mail, online, telefoon, sociale media of een andere vorm, zoals vragen, verzoeken of klachten.

Uw persoonsgegevens met betrekking tot loterijen, abonneren en winnen, leadgeneratiecampagnes, wedstrijden of sampling-activatie. Alle gegevens die door u worden gedeeld bij deelname aan een loterij, abonneren en winnen, leadgeneratiecampagne, wedstrijd of sampling-activering.

Uw beoordelingen en recensies en feedback. De meningen, ervaringen, voorkeuren en interesses en Product- of evenementrecensies die u op onze websites publiceert of online of via sociale media met ons deelt.

Gezondheidsgegevens. We kunnen ook informatie verzamelen met betrekking tot uw gezondheid, zoals met betrekking tot uw allergieën. We zullen gezondheidsgegevens die u ons vrijwillig verstrekt en dergelijke alleen gebruiken met uw voorafgaande toestemming of onder uw leiding om dit te doen en alleen voor de doeleinden die in dit privacybeleid zijn uiteengezet. U kunt uw toestemming te allen tijde weigeren of intrekken, zoals hieronder uiteengezet (zie 'Uw rechten').

3. DOELEINDEN VAN HET GEBRUIK VAN PERSOONSGEGEVENS

De Persoonsgegevens die wij verzamelen worden uitsluitend gebruikt voor de volgende doeleinden:
Voor de uitvoering van onze overeenkomst met u: Om onze verplichtingen na te komen die voortvloeien uit contracten die tussen u en ons zijn aangegaan, en om u de Producten, Diensten en informatie te verstrekken die u aanvraagt, inclusief het beheren en afhandelen van uw verzoeken, vragen of klachten. Dit omvat ook het in staat stellen van u om een aankoop van onze Producten te doen, om deel te nemen aan ons Evlemia-programma, loterijen, wedstrijden of onze leadgeneratiecampagnes, om te reageren op uw verzoeken om klantenservice te bieden, om te reageren op uw vragen, om u essentiële informatie te verstrekken over onze Producten en Diensten die u aanvraagt, enz.

Voor onze legitieme commerciële belangen: We gebruiken uw Persoonsgegevens zoals hierboven beschreven (zowel op geaggregeerde als op individuele basis) voor het adverteren van onze Producten en Diensten, om contact met u op te nemen via e-mail, gewone post, sociale media of anderszins voor direct marketing of andere commerciële doeleinden. We gebruiken uw persoonsgegevens ook om te valideren dat aan de leeftijdsvereisten voor het aanmaken van een Evdermia-account is voldaan en om u een verjaardagscadeau te sturen. Bovendien gebruiken wij uw Persoonsgegevens voor het analyseren en verbeteren van de kwaliteit van onze Producten en Diensten, zoals het leveren van klantenservice en aftersales, en om u als klant te begrijpen (klantoptimalisatie). Dit stelt ons in staat om te beoordelen wat u mogelijk interesseert, om de effectiviteit van advertenties die we aan u en anderen aanbieden te meten of te begrijpen en om relevante advertenties te leveren. Bovendien kunnen we u, op basis van uw gebruik van onze Diensten en Producten die u hebt gekocht, targeten met advertenties of ander marketingmateriaal dat is aangepast aan uw persoonlijke voorkeuren en ervaringen.

We kunnen uw Persoonsgegevens ook gebruiken voor onze andere legitieme commerciële belangen, zoals het uitvoeren en uitbreiden van onze bedrijfsactiviteiten; om onze Producten en Diensten te ontwikkelen en te verbeteren of aan te passen; om onze rechten, eigendommen of veiligheid (en die van anderen) te beschermen en te verdedigen; om misbruik en fraude met betrekking tot de online verkoop van onze producten te voorkomen en om de naleving van onze Huisregels voor het gebruik van onze website(s) en app(s) te controleren; om geaggregeerde statistieken te genereren over de gebruikers van onze Producten en Diensten; om onze bedrijfsvoering te vergemakkelijken; om bedrijfsbeleid en -procedures uit te voeren; om ons in staat te stellen zakelijke transacties uit te voeren, zoals een fusie, verkoop, reorganisatie, overdracht van de activa of bedrijven van Evdermias, overname, faillissement of soortgelijke gebeurtenis; of voor andere legitieme zakelijke doeleinden die zijn toegestaan door de toepasselijke wetgeving.

Gebruik van informatie op basis van uw toestemming: Onder omstandigheden zullen wij ook uw toestemming vragen voor de verwerking van uw persoonsgegevens. Bijvoorbeeld wanneer u onze Producten niet hebt gekocht, maar direct marketingcommunicatie (zoals nieuwsbrieven, promoties, nieuws over producten) wilt ontvangen via e-mail, andere elektronische middelen of telefoon. Bovendien zullen we in beperkte gevallen uw gezondheidsgegevens verwerken voor de doeleinden die in dit privacybeleid zijn uiteengezet.

U kunt uw toestemming te allen tijde intrekken (zie het gedeelte Uw rechten hieronder).

Om te voldoen aan onze wettelijke verplichtingen: Alle Persoonsgegevens die we verzamelen, kunnen worden gebruikt om te voldoen aan een wettelijke verplichting waaraan we zijn onderworpen, zoals toezichthoudende instanties, fiscale autoriteiten of onderzoeksinstanties.

4. SOCIALE MEDIA

Wanneer u deelneemt aan verschillende sociale mediaforums zoals Facebook, Twitter, Pinterest, Instagram, LinkedIn, enz., Moet u bekend zijn met en inzicht hebben in de tools die door die sites worden aangeboden waarmee u keuzes kunt maken over hoe u de persoonlijke gegevens in uw sociale mediaprofiel (en) deelt.

Evdermia is gebonden aan de privacypraktijken of het beleid van deze derden, dus we raden u aan de toepasselijke privacyverklaringen, gebruiksvoorwaarden en gerelateerde informatie te lezen over hoe uw persoonlijke gegevens worden gebruikt in deze sociale media-omgevingen.

Afhankelijk van de keuzes die u hebt gemaakt met betrekking tot uw instellingen op verschillende sociale mediasites (en / of in combinatie met uw instellingen op de Evlemia-pagina's), kunnen bepaalde persoonlijke gegevens met Evdermia worden gedeeld over uw online activiteiten en sociale mediaprofielen (bijv. Interesses, burgerlijke staat, geslacht, gebruikersnaam, foto, opmerkingen en inhoud die u hebt geplaatst / gedeeld, enz.).

5. JE PERSOONLIJKE DATE DELEN

Wij delen uw Persoonsgegevens met de volgende partijen:
Andere entiteiten binnen Evdermia. Uw Persoonsgegevens worden gedeeld tussen de verantwoordelijke Evdermia-entiteiten die uw Persoonsgegevens kunnen gebruiken zoals beschreven in dit Privacybeleid.

Externe leveranciers. We schakelen van tijd tot tijd derden in om ons te helpen onze Producten en Diensten te leveren, waaronder: Externe leveranciers. We schakelen van tijd tot tijd derden in om ons te helpen onze Producten en Diensten te leveren, waaronder:

  • Zakenpartners, leveranciers (zoals IT-dienstverleners) en onderaannemers;
  • Contact centers, om ons bij te staan op de afdeling Consumer Service;
  • Reclame- en mediabedrijven die namens ons marketing- en mediaactiviteiten uitvoeren (inclusief affiliate marketing);
  • Analyse- en zoekmachineproviders die ons helpen bij het verbeteren en optimaliseren van onze website en apps, zoals Google Analytics.

Bij het verlenen van hun diensten zullen deze externe leveranciers namens ons toegang krijgen tot, ontvangen, onderhouden of anderszins Persoonsgegevens verwerken. Onze contracten met deze dienstverleners staan het gebruik van uw Persoonsgegevens voor hun eigen (marketing)doeleinden niet toe. In overeenstemming met de toepasselijke wettelijke vereisten nemen we commercieel redelijke stappen om van dergelijke externe leveranciers te eisen dat ze uw persoonlijke gegevens adequaat beschermen en alleen verwerken in overeenstemming met onze instructies.

Zakelijke transactie. Bovendien kunnen Persoonsgegevens openbaar worden gemaakt als onderdeel van een fusie, verkoop of overdracht van de activa van Evdermias.

Derden in geval van wettelijke verplichting. We kunnen uw Persoonsgegevens ook openbaar maken als we van mening zijn dat we hiertoe wettelijk verplicht zijn.

Met toestemming. We kunnen ook informatie over u bekendmaken, inclusief Persoonsgegevens aan een andere derde partij, wanneer u ons toestemming hebt gegeven of hebt verzocht om dit te doen, bijvoorbeeld in het geval van een promotiecampagne met een andere sponsor.

6. INTERNATIONALE DOORGIFTE VAN UW PERSOONSGEGEVENS

In de meeste gevallen worden uw Persoonsgegevens verwerkt binnen de Europese Unie. Houd er echter rekening mee dat Evdermia alle Persoonsgegevens die u ons verstrekt, kan overdragen en verwerken naar andere landen dan het land waar u woont. De wetten van deze landen bieden mogelijk niet hetzelfde beschermingsniveau voor uw Persoonsgegevens. Evdermia of externe leveranciers die we gebruiken, zullen daarom proberen ervoor te zorgen dat alle adequate waarborgen aanwezig zijn en dat alle toepasselijke wet- en regelgeving wordt nageleefd in verband met een dergelijke overdracht, meer in het bijzonder voor Persoonsgegevens die worden overgedragen naar landen buiten de Europese Economische Ruimte. Dit betekent dat we wettelijk noodzakelijke contracten zijn aangegaan met ontvangers van uw gegevens, inclusief standaardcontractbepalingen zoals goedgekeurd door de Europese Commissie of een andere toezichthoudende autoriteit waar nodig.
U hebt recht op een kopie van alle documentatie waaruit de passende voorzorgsmaatregelen blijken die zijn genomen door een verzoek in te dienen via info@evdermia.nl.

7. BEVEILIGING

We zullen redelijke stappen ondernemen om ervoor te zorgen dat uw Persoonsgegevens naar behoren worden beveiligd met behulp van passende technische, fysieke en organisatorische maatregelen, zodat ze worden beschermd tegen ongeoorloofd of onwettig gebruik, wijziging, ongeoorloofde toegang of openbaarmaking, onopzettelijke of onrechtmatige vernietiging en verlies.

We nemen stappen om de toegang tot uw Persoonsgegevens te beperken tot die personen die er toegang toe moeten hebben voor een van de doeleinden die in dit Privacybeleid worden vermeld. Bovendien zorgen we er contractueel voor dat elke externe leverancier die uw Persoonsgegevens verwerkt, op dezelfde manier zorgt voor vertrouwelijkheid en integriteit van uw gegevens op een veilige manier.

8. BEWARING VAN GEGEVENS

We bewaren uw Persoonsgegevens zo lang als nodig is om te voldoen aan het doel waarvoor ze zijn verzameld en gebruikt (bijvoorbeeld voor de tijd die nodig is om u klantenservice te bieden, vragen te beantwoorden of technische problemen op te lossen), tenzij een langere periode nodig is voor onze wettelijke verplichtingen of om een rechtsvordering te verdedigen.

9. UW RECHTEN

Onder voorbehoud van de voorwaarden uiteengezet in de toepasselijke wetgeving, hebt u de volgende rechten met betrekking tot onze verwerking van uw Persoonsgegevens:

Recht op toegang – U hebt het recht om bevestiging te vragen als Evdermia persoonsgegevens over u verwerkt, en indien dit het geval is, toegang tot de persoonsgegevens en aanvullende informatie. Op verzoek kunnen wij u ook een kopie verstrekken van de persoonsgegevens die worden verwerkt;

Recht op rectificatie – U hebt het recht om Evdermia te verzoeken uw Persoonsgegevens te corrigeren, aan te passen of aan te vullen als wij over onjuiste of onvolledige gegevens over u beschikken. U kunt uw persoonsgegevens ook zelf corrigeren,

aanpassen of aanvullen door uw profiel bij te werken. We verzoeken u ook vriendelijk om ervoor te zorgen dat wijzigingen in persoonlijke omstandigheden (bijvoorbeeld adreswijziging, bankrekening, enz.) aan Evdermia worden gemeld, zodat we ervoor kunnen zorgen dat uw persoonlijke gegevens up-to-date zijn. Evdermia zal alle redelijke stappen ondernemen om ervoor te zorgen dat alle Persoonsgegevens correct zijn; ) worden aan Evdermia meegedeeld, zodat we ervoor kunnen zorgen dat uw Persoonsgegevens up-to-date zijn. Evdermia zal alle redelijke stappen ondernemen om ervoor te zorgen dat alle Persoonsgegevens correct zijn;

Recht om toestemming in te trekken – U hebt het recht om uw toestemming voor het ontvangen van marketingcommunicatie op elk gewenst moment in te trekken, door de instructies in marketingcommunicatie te volgen of door het onderstaande formulier in te vullen. Als we uw Persoonsgegevens gebruiken op basis van uw toestemming voor andere redenen dan marketingcommunicatie, kunt u uw toestemming intrekken door het onderstaande formulier in te vullen;

Recht op verwijdering - U hebt het recht om te verzoeken om verwijdering van irrelevante Persoonsgegevens die we over u bewaren wanneer (i) de gegevens niet langer nodig zijn in verband met de doeleinden waarvoor ze worden verzameld; (ii) u trekt uw toestemming in en er is geen andere rechtsgrond voor verwerking; (iii) u bezwaar maakt tegen de verwerking in geval van direct marketingdoeleinden, of – in elk ander geval – er geen dwingende legitieme grond voor verwerking is; (iv) wij uw gegevens onrechtmatig hebben verwerkt. Als u een dergelijk verzoek hebt en aan alle vereisten is voldaan, zullen wij ervoor zorgen dat Evdermia de gegevens wist waarvan wij niet wettelijk verplicht zijn deze te bewaren;

Recht op beperking van het gebruik van gegevens - U hebt het recht om ons gebruik van uw Persoonsgegevens te beperken wanneer (i) u de juistheid van de Persoonsgegevens betwist; (ii) het gebruik onwettig is, maar u niet wilt dat wij de gegevens wissen; (iii) we de Persoonsgegevens niet langer nodig hebben voor de relevante doeleinden, maar u ze nodig hebt voor het instellen, uitoefenen of verdedigen van juridische claims; of (iv) u bezwaar hebt gemaakt tegen het gebruik van gegevens dat gerechtvaardigd is op basis van onze legitieme belangen in afwachting van verificatie of Evdermia inderdaad dwingende belangen heeft om het relevante gegevensgebruik voort te zetten;
Recht op gegevensoverdraagbaarheid - voor zover wij uw Persoonsgegevens gebruiken voor de uitvoering van een overeenkomst met u, en dat persoonsgegevens automatisch worden verwerkt, hebt u het recht om al dergelijke Persoonsgegevens die u aan Evdermia hebt verstrekt in een gestructureerd, algemeen gebruikt en machineleesbaar formaat te ontvangen, en ook om van ons te eisen dat wij deze doorgeven aan een andere gegevensbeheerder waar dit technisch mogelijk is;

Recht om bezwaar te maken - voor zover we vertrouwen op onze legitieme belangen om uw Persoonsgegevens te gebruiken, hebt u het recht om bezwaar te maken tegen dergelijk gebruik en moeten we een dergelijke verwerking stoppen, tenzij we dwingende legitieme redenen voor het gebruik kunnen aantonen die zwaarder wegen dan uw belangen, rechten en vrijheden of waar we de gegevens voor de vestiging moeten verwerken, uitoefening of verdediging van juridische claims. U hebt ook het recht om bezwaar te maken tegen profileringsactiviteiten die door Evdermia worden uitgevoerd;

Recht om een klacht in te dienen - U hebt ook het recht om een klacht in te dienen bij een toezichthoudende autoriteit, met name in de lidstaat waar u woont, als u van mening bent dat het verzamelen en gebruiken van uw Persoonsgegevens in strijd is met dit Privacybeleid of de toepasselijke wetgeving.

10. WIJZIGINGEN IN HET BELEID

Dit Privacybeleid kan van tijd tot tijd worden herzien. Als er sprake is van een fundamentele wijziging in de aard van het gebruik van uw persoonsgegevens of als de wijziging op een andere manier relevant voor u is, zullen wij ervoor zorgen dat informatie ruim voordat de wijziging daadwerkelijk van kracht wordt, aan u wordt verstrekt.

11. NEEM CONTACT MET ONS OP

Als u vragen hebt over dit privacybeleid of onze omgang met uw persoonlijke gegevens in het algemeen, kunt u ons een e-mail sturen op info@evdermia.nl en de aard van uw vraag aangeven.